NETWORK TABANLI KAMERA SİSTEMLERİ

Son yıllarda, kapalı devre kamera sistemlerinde kullanılan sistemlerde yapısal değişiklikler yaşanmaktadır. Uzun yıllardır kullanılmakta olan, klasik analog sistemler yerini network altyapısını kullanan ve videonun işlenebildiği IP kamera sistemlerine bırakmaktadır. Bu değişim analog sistemleri de içine alarak, hibrid yapıların oluşturulabilmesini sağlamaktadır. Böylece mevcut sistemlerin (analog sistemler) devre dışı kalmadan, ekonomik ömürlerini tamamlamalarını sağlaması da mümkün olabilmektedir. Bu değişim beraberinde kullanıcılara birçok yeni imkân sunmaktadır.

IP kamera sistemlerinin günümüzde ulaştığı ve sunduğu imkânlar;

 • IP tabanlı kamera sistemleri, dağınık yapıdan oluşan alanlarda kurulum ve altyapıda daha ekonomik ve işlevsel çözümler getirmektedir. Sistemleri, tek bir çatı altında toplayarak, yönetilebilmesini sağlamaktadır.
 • Geleneksel kamera sistemlerinden daha fonksiyonel imkânlar sunmaktadır.
 • IP kameralar daha geniş seçenekler sunmakta ve daha uygun fiyatlara temin edilebilmektedir.
 • Network tabanlı sistemler, gelişen teknoloji ile birlikte daha az band genişliğinde çalışabilmekte, band genişliğinin yönetilebilmesi sayesinde mevcut ağlara sorunsuz olarak dâhil edilebilmektedir.
 • Sektör değerlendirmelerine bakıldığında, pazarın IP sistemler lehine önemli değişiklikler sağladığı görülmektedir.
 • IP kamera sistemleri, internet veya network altyapısını etkin bir biçimde kullanarak kullanıcıya erişimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
 • Kablolu veya kablosuz seçenekler ile kablolamanın zor olduğu yerlerde esnek çözümler sunabilmektedir.
 • IP tabanlı kamera sistemleri, koaksiyel, enerji ve data kablolarının kullanımı yerine, sadece data kablosu kullanarak, ekonomik ve altyapıda çok az işçilikle sistemlerin tasarlanmasına imkan verir.
 • Dijital kayıt cihazları –DVR- yerine, network kayıt cihazları –NVR- veya bilgisayar altyapısını kullanabilmektedir.
 • IP kameralar sistem içinde bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Üzerlerinde bulunan yazılımla bir web sunucusu gibi davranabilirler ve böylece her bir IP kamera bağımsız olarak ulaşılabilen ve yönetilebilen cihazlar konumuna gelmektedir.
 • IP kameralar; programlanabilme, görüntü kaydedebilme, akıllı hareket algılayabilme gibi birçok özelliğe sahiptirler.
 • IP kameraların bir bilgisayara veya kayıt cihazına direkt olarak bağlı olması şartı yoktur. Yerel ağda bulunan switch, hub veya router’a bağlanarak, sisteme dahil olabilirler.
 • IP kameraları, yerel ağdan –LAN-, geniş alan ağdan -WAN-, mobil cihazlardan PDA vb- üzerinden izleyebilmek mümkündür.
 • IP kameralar, ilave donanıma –adaptör vb- ihtiyaç duymazlar.
 • IP kameralar, entegre mikrofonları sayesinde karşılıklı ses iletimi sağlayabilirler.
 • IP tabanlı sistemler, tek bir kameradan başlayıp yüzlerce kameraya kadar genişleyebilir. Sistemde yer alan kameralar birbirlerinden bağımsız konfigüre edilebilirler. Böylece, önem derecesine ve ihtiyaca göre, farklı hızlarda ve farklı görüntü kalitesi seviyelerinde izlenebilmeleri ve kayıt sağlamaları mümkündür.
 • IP tabanlı sistemlerin toplam sahip olma maliyetleri ve işletme maliyetleri, analog sistemlere göre daha ekonomiktir.
 • IP tabanlı sistemler, fiber altyapıyı kullanabildikleri için uzun mesafelerden de, başarılı bir şekilde görüntü aktarabilirler.
 • IP kameralarda, görüntü kameranın içinde sıkıştırılıp, merkeze gönderilir. Böylece daha düşük bant genişliğinde, daha büyük görüntülerin/bilgilerin taşınması mümkün olabilmektedir.
 • IP kamera ve sunucuları, internet sunucusu gibi çalışırlar. IP Kameralar kendi işlemcisine, işletim sistemine, belleğine, web sunucusuna, network arayüzüne, programlanabilir röle giriş/çıkışlarına sahiptirler.
 • IP kamera sistemleri, PoE (Power Over Ethernet) özellikleri sayesinde, direkt olarak switch’ten enerji alabilir ve bu sayede ayrıca besleme ünitesine ihtiyaç duymazlar.
 • IP kameralar, hareket sensörü ile hareket algılama yapabilir ve kayıt başlatabilir. Kısa mesaj veya elektronik posta gönderebilirler.
 • IP tabanlı sistemler, esnek/modüler yapıları ile; genişleyebilme, farklı güvenlik sistemlerine entegre olabilme, geniş yönetim imkanları sunabilmektedirler.
 • IP kameralar ile akıllı video uygulamaları yapmak mümkündür. Bu sayede sistemde değişik parametrelerle görüntüler analiz edilebilmektedir; Hız, yön, büyüklük, hareket, ters yön uygulamaları, uzun süre sabit duran nesneler vb.
 • Network tabanlı sistemlerde çok sayıda farklı kullanıcıyı, farklı yetki seviyelerinde sisteme dâhil etmek mümkündür.
 • Network tabanlı sistemler, farklı güvenlik seviyesi uygulamalarını barındırmaktadır. Bu sayede sistemin daha etkin korunması mümkün olabilmektedir.

  IP KAMERA UYGULAMA ALANLARI

   
 • Endüstriyel tesisler
 • Askeri tesisler
 • Havalimanları
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 • Bankalar
 • Şehir içi trafik ve otoyol uygulamaları
 • Şehir izleme sistemleri
 • Zincir mağaza uygulamaları
 • Bilimsel görüntüleme
 • Ev ve küçük ofis uygulamaları
 • Otel